Alliance arkitekter

Alliance arkitekter ble etablert i Oslo i 2005 og i Stavanger i 2009. Vi har 35 medarbeidere med høy kompetanse innen arkitektur, design, interiør, byplanlegging, landskap og miljø. Vi har et internasjonalt miljø og er en pådriver i å fremme nyskapende design, styrke bærekraftige urbane strategier og miljøfokuserte bygninger. Omfanget av Alliance arkitekters arbeid spenner fra mulighetsstudier og reguleringsplaner, prosjektering og landskap fra store sentrumsplaner til små naust og interiøroppgaver.


SelskapAlliance arkitekterURLhttp://www.allark.no