KREATIVT STAVANGER

OMKREATIVT STAVANGER

Kreativt Stavanger presenterer den kreative kommersielle næringen i Stavanger-regionen og består av aktører innen grafisk design, produkt design, tjeneste design, urban design, klesdesign, digital utvikling, foto, film, animasjon, arkitektur, interiørarkitektur, kommunikasjon, event, lyd og illustrasjon.

Målet er å synliggjøre verdiskapingen vi sammen utgjør, og å gjøre det enklere for oppdragsgivere å kjøpe kreative tjenester. Vår visjon er å bidra til innovasjon i næringslivet gjennom kreativitet og tverrfaglig samarbeid i regionen.

Initiativet kommer fra ressursgruppen for kreative kommersielle næringer i Næringsforeningen i Stavangerregionen (NiS), og arbeidet blir gjort på dugnad av ressursgruppens medlemmer. Les mer om ressursgruppen her.

Fokuset på kreative næringer i Stavanger-regionen er også et resultat av arbeidet som er gjort nasjonalt av Næringsdepartementet og Innovasjon Norge hvor kreative næringer er ett av syv hovedsatsingsområder.

Arbeidet er i oppstartsfasen og nettsiden vil bli oppdatert med flere aktører innen utgangen av 2017.

Har du spørsmål , innspill eller savner noen aktører, send gjerne en mail til Trude Refvem Hembre i Næringsforeningen, så videreformidler hun til ressursgruppens leder og innspillet behandles på gruppens førstkommende møte.