KAP arkitekter

KAP Kontor for Arkitektur og Plan har gjennom bredden i oppgavetilfanget utviklet rik erfaring og god gjennomføringsevne. Kontorets oppdrag spenner fra storskala byutviklingsstudier til delikate interiøroppgaver, fra hytter til hotell og fra land til by. Det vi skaper skal gi noe til omgivelsene, samtidig som de skal være både utbygger- og innbyggervennlige.


SelskapKAP arkitekterURLhttp://www.kap.no