Link arkitektur

Link Arkitektur er 16 sterke kontorer med ca. 470 ansatte i Norge, Sverige og Danmark. LINK tilbyr en bred kompetanse innen alle arkitektytelser, urbanisme, plan, landskap, interiør, industri og produkt-design. Vi jobber med store og små prosjekter innen bolig, næringsbygg, samferdsel, industri, by og stedsutvikling, offentlige bygg, idrettsanlegg helse og omsorg, utdanning/forskning og kulturbygg. Vi har bred erfaring å vise til innen alle disse kategoriene.


SelskapLink arkitekturURLhttp://www.linkarkitektur.com