Magu

Vi er Magu Design, arkitekter og interiørarkitekter med lang erfaring innen utvikling av kontorbygg, næringsbygg og bolig.

Vi vil skape arkitektur og miljøer som understøtter samfunnets endringer, spesielt i møte med ny teknologi. Rom skal få en god og tydelig identitet – og vi er ikke redde for å flytte grenser og utfordre vanetenking. Som mennesker er vi avhengige av våre omgivelser. Vi lar oss påvirke. Omgivelsene skal være inspirerende og riktige. Som interiørarkitekter arbeider vi alltid i spennet mellom utvikling og tilpasning, i skjæringspunktet mellom fantasi og handlekraft. I alt vi gjør, strømmer det glede, glød – og en dæsj frigjørende galskap. Vi løfter alltid blikket, fra detaljene til helheten, og er grunnleggende opptatt av at hver eneste kunde skal kjenne at opplevelsen blir riktig for dem.


SelskapMaguURLhttp://www.magudesign.no