Plank arkitekter

Plank Arkitekter AS har et bredt spektrum av kompetanser fra eneboliger og større boligprosjekter, til kontor- og næringsbygg i tillegg til overordnet områdeplanlegging og detaljerte reguleringsplaner.
Vi skaper funksjonelle og vakre omgivelser som gir merverdi for kunden, regionen og oss selv.


SelskapPlank arkitekterURLhttp://www.plank-arkitekter.no