HOLON

HOLON vil skape arkitektur som lytter til menneskene som skal bruke den, som samtaler med omgivelsene den blir en del av, og som forteller om hvordan individ, fellesskap og arkitektur forutsetter – og virker på – hverandre. Vi vil lage arkitektur som elsker mennesker.


SelskapHOLONURLhttp://www.holon.no