Studio Vabø

Studio Vabø er et Stavanger-basert arkitektkontor med interesse for stedbunden arkitektur som tar utgangspunkt i våre byggetradisjoner. Kontoret arbeider med prosjekter av ulik målestokk – alt i fra nybygg og ombygging til mulighetsstudier og transformasjon, Ambisjonene er å skape gode prosjekter for oppdragsgiver, som setter et nytt lys på en gitt situasjon, i samarbeid med håndverkere.


SelskapStudio VabøURLhttp://www.studiovabo.com